Przebieg procesu certyfikacji

Przebieg procesu certyfikacji

  1. Tytuł magistra z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii.

  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do rozpoczęcia procesu certyfikacji ….link do formularza

  3. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o rozpoczęciu procesu certyfikacji należy

  1. Zapisać się na studia podyplomowe SAZ. UWAGA proces certyfikacji może odbyć się już w trakcie studiów SAZ lub po ich ukończeniu – należy wówczas przedstawić dyplom ukończenia SAZ lub pismo o bycie studentem SAZ

  2. Wybrać ścieżkę stażu praktycznego i następnie skontaktować się z wybraną placówką w celu omówienia stażu praktycznego

  1. Po ukończeniu studiów SAZ i stażu praktycznego wybranie odpowiedniego terminu egzaminu

  2. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego