Studia podyplomowe:

Studia podyplomowe:

Jednym z trzech warunków uzyskania certyfikatu jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, na uczelni współpracującej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aktualnie jest nim Uniwersytet Gdański (link do studiów).

Program studiów na studiach podyplomowych SAZ na Uniwersytecie Gdańskim daje gwarancję odpowiedniej wiedzy, koniecznej do prowadzenia terapii i edukacji osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz neurotypowych (prawidłowo rozwijających się).

Ukończenie wybranych szkoleń przeprowadzonych przez NODN IWRD umożliwia zaliczenie niektórych przedmiotów. Więcej informacji na ten temat w zakładce „Szkolenia Powiązane”.

SZKOLENIA IWRD STUDIA PODYPOMOWE STAŻ PRAKTYCZNY
Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, częstość występowania i najczęstsze wyzwania w pracy terapeutycznej  
III-stopniowy kurs doskonalący: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” Stosowana Analiza Zachowania – podstawowe techniki modyfikacji zachowań w praktyce  
Metoda planów aktywności oraz skryptów i ich wycofywania  

Terminy rozpoczęcia rekrutacji na studia oraz koszt studiów dostępne są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego – (link do studiów).