Staże praktyczne

 1. otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka na zgłoszenie rozpoczęcie procedury certyfikacji

 2. rozpoczęcie lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim. Do rozpoczęcia stażu praktycznego konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru na SAZ lub w przypadku osób, które posiadają Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem, wydanym przez NODN IWRD rozpoczęcie stażu praktycznego możliwe jest już w momencie rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Jeżeli osoba spełnia powyższe warunki to klejonym krokiem jest wybranie ścieżki stażu praktycznego – specjalizacji.

Staż praktyczny Warunki rozpoczęcia stażu praktycznego :

SCIEŻKI STAŻU PRAKTYCZNEGO

 1. SCIEŻKI STAŻU PRAKTYCZNEGO

  1. Nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną

  2. Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  3. Psycholog, pedagog szkolny

  4. Logopeda

  Po wybraniu ścieżki stażu praktycznego kolejnym krokiem jest wybranie placówki z poniższej listy i skontaktowanie się z nią (link do formularza zgłoszeniowego) w celu rozpoczęcia stażu – zgodnego z wybraną przez siebie ścieżką stażu.

Jeżeli placówka zgodzi się przyjąć na staż, konieczne jest podpisanie porozumienia, w którym opisane są wszystkie warunki odbycia stażu, jego zaliczania i uzgodnione terminy poszczególnych elementów stażu oraz terminy i sposoby płatności.

Staż praktyczny CAZ zawsze rozpoczyna się od tygodniowego intensywnego treningu w danej placówce. Następnie osoba musi wdrożyć poznane zasady pracy i dokumentacji do swojej pracy. Podczas pracy z własnym podopiecznym musi odbyć się 14 godzin superwizji ze specjalistami z danej placówki w tym 4 ze specjalistami z palcówki z którymi podpisano umowę i superwizorem z IWRD. Wszystkie superwizje

PLACÓWKI PROWADZĄCE STAŻE CAZ

 

L.p

Nazwa Placówki

Adres

Dane kontaktowe

Dostępne specjalizacje stazu

Status zapisów

 1.  

    

Prowadzi nabór

 1.  

    

Nie prowadzi naboru

 1.  

     
 1.  

     
 1.  

     
 1.  

     
 1.