O certyfikacie Certyfikat Analityka Zachowania

Certyfikat Analityka Zachowaniapowstał w odpowiedzi na potrzeby specjalistów poszukujących efektywnej metody pracy terapeutyczno-edukacyjnej. Metody, której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi i która daje praktyczne rozwiązania w codziennej pracy, uwzględniające międzynarodowe standardy. Twórcą Certyfikatu jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Proces certyfikacji mogą rozpocząć osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, pedagogiki wczesnoszkolnej.

Aby uzyskać certyfikat należy spełnić następujące wymogi:

  1. Ukończyć studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Uczelnia, która prowadzi studia SAZ musi podpisać porozumienie z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka dające uczestnikom studiów pewność, że zakres prezentowanej na tym kierunku wiedzy jest zgodny z wymogami certyfikacji. Obecnie porozumienie o współpracy naukowej podpisał Uniwersytet Gdański (szczegóły w zakładce „Studia podyplomowe

  2. Ukończyć staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka lub w jednej z „Placówek rekomendowanych”. Więcej w zakładce „Staż praktyczny

  3. Zdać egzamin weryfikujący wiedzę z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (więcej w zakładce „Egzamin”).

INFORMACJE O IWRD

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Twórczyniami i dyrektorkami IWRD są dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka.

W IWRD działa Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem (www.przedszkole.iwrd.pl, gdzie prowadzona jest wysoce wyspecjalizowana indywidualna terapia w oparciu o metody SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Prowadzona terapia daje dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na poprawę funkcjonowania – przeszło 50% podopiecznych IWRD przechodzi do szkół masowych i nie odróżnia się od swoich rówieśników.

W IWRD w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szkolą się specjaliści z Polski i Europy. Z szerokiej oferty szkoleniowej IWRD skorzystało już przeszło 5300 specjalistów (www.szkolenia.iwrd.pl). IWRD stworzyło innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych przez IWRD (https://www.fundacja.iwrd.pl/dla-rodzicow/placowki-rekomendowane-przez-iwrd)

Fundacja IWRD prowadzi również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (www.poradnia.iwrd.pl), gdzie pomoc otrzymało ponad 1600 rodzin.

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne (www.bajkowaakademia.iwrd.pl), które umożliwia prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

Ponadto Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention (www.asai.science), którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii osób z autyzmem oraz prowadzenie badań naukowych.

IWRD organizuje sympozja naukowe (
www.sympozjum.iwrd.pl), które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem – w 11 sympozjach wzięło udział przeszło 3200 osób z całego świata.

IWRD współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z Uniwersytetem w Oslo, z którym prowadzimy badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach https://www.fundacja.iwrd.pl/dla-specjalistow/nasze-publikacje

Stworzyliśmy pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów www.kwadransdlaterapii.pl. Platforma pozwala na dostęp do stworzonego przez nas kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika.

Więcej informacji na temat działalności Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka można znaleźć na stronie www.iwrd.pl