Egzamin

EGZAMIN

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu :

1. Studia podyplomowe

ukończone studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na uczelni współpracującej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka

2. Staż praktyczny

Zaliczony staż praktyczny odpowiedni do wybranej specjalizacji

Zgłoszenia

na egzamin można dokonać wysyłając formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją. Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Egzamin odbywa się dwa razy w roku.

Najbliższe terminy:

W zgłoszeniu należy wybrać datę egzaminu. Egzamin trwa 120 minut, zawiera 30 pytań zamkniętych i odbywa się w siedzibie Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka (szczegółowy adres w zakładce „Kontakt”).

Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Koszt egzaminu: 500 zł