Certyfikat Analityka Zachowania

Jak zostać Terapeutą - Certyfikowanym Analitykiem Zachowania?

STUDIA

PODYPLOMOWE SAZ

STAŻ

PRAKTYCZNY I SUPERWIZJE

EGZAMIN


CERTYFIKAT

Co daje Certyfikat Analityka Zachowania Osób z Autyzmem lub Niepełnosprawnością Intelektualną?

WIEDZA

PRAKTYKA

Szczegółowe umiejętności

Tworzenie

Systemów motywacyjnych

Monitorowanie

przebiegu terapii

Modyfikowanie

zachowań

Generalizacja

efektów terapii

Znajomość

technik uczenia

Współpraca

z rodzicami

Analiza

funkcjonalna zachowań

Uczenie

zachowań społecznych

Pisanie programów

edukacyjno-terpautycznych

Edukacja

włączająca

Nazwa Placówki Gdańsk Miejscowość Kontakt Status zapisów
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk Gdańsk certyfikat@iwrd.pl +48 58 341 44 41 Otwarte
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań Poznań sekretariat@sosw.poznan.pl +48 61 847 30 95 Otwarte
Centrum Terapii i Edukacji “Mały Książe” Jęczmienna 87-100, 87-100 Toruń Toruń

iza.wyborska@interia.pl +48 503 143 317

Otwarte
Przedszkole Specjalne i Klasy dla Dzieci z Autyz- -mem w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym ul. Gdyńska 7a, 83 – 330 Żukowo Żukowo soswzuk@poczta.onet.pl +48 58 681 83 71 Otwarte
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek” ul. Mickiewicza 10/4, 09-402 Płock Płock

niebieskidomek@onet.pl +48 58 341 44 41

Otwarte
Przedszkole Niepubliczne „Miś” ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek Szczecinek przedszkolemis.szczecinek@wp.pl +48 502 596 632 Otwarte
Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” ul. Szymanowskiego 6, 78-100 Kołobrzeg Kołobrzeg slonecznydomek@gmail.com +48 606 979 857 Otwarte
Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa Warszawa @ +48 22 663 55 21 Otwarte

Certyfikowani analitycy zachowania

Gdzie jesteśmy?